Home

Stratégiai menedzsment miskolci egyetem

Hallgatók számára letölthető anyagok - 2020/2021. tanév 1. félév. Önismereti teszt és értékelés. Stratégiai innovációk és értékteremtő folyamatok tematika tananyagok Stratégiai menedzsment vezetés-szervezés stratégiai menedzsment dr. szintay istván corporate governance testületi irányítás 1820: hollandia: gazdasági társaságokról szóló törvén Studying STRATÉGIAI MENEDZSMENT at Miskolci Egyetem? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. Sign in Register; STRATÉGIAI MENEDZSMENT. University; Miskolci Egyetem; STRATÉGIAI MENEDZSMENT; Documents. 3. Lecture notes. Date Rating. Year. Projektmenedzsment. 0 Pages: 8 Year: 2019/2020. 8. 2019. Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. Szakvezető Intézet: Vezetéstudományi Intézet Szakfelelős: Veresné dr. Somosi Mariann, intézetigazgató, egyetemi tanár A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a. stratégia és fejlesztési rektor-helyettes, Miskolci Egyetem, Stratégiai irányítás: 2007 - klaszter elnök, Észak-magyarországi Informatikai Klaszter, Stratégiai döntéshozatal: 2007 - 2012: szenátus tag, Miskolci Egyetem: 2005 - 2012: igazgató, Miskolci Egyetem, Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási központ. Kutatás.

− modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására. Miskolci Egyetem r) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: a Budapesti Corvinus Egyetem által létesített, az OH-FHF/335-2/2009. sz. határozattal nyilvántartásba vett mérnök-közgazdász egyetemi szakirányú továbbképzési szak képzési és. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK. VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY . A Gazdálkodás és menedzsment alapszakcélja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények.

Miskolci Egyetem Oktatás Tantárgyi tematikák szakonként Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA (Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak) AJÁNLOTT TANTER Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2007. ISBN 978-963-661-788-2; Szabó Lajos - Kovács Zoltán: A nemzeti kultúra hatása a versenyképességre. Karbantartás és a jövőorientált menedzsment c. nemzetközi karbantartási konferencia kiadványa, Veszprémi Egyetem, 2005. június 6-8 Válogatott Stratégiai menedzsment linkek, ajánlók, leírások - Stratégiai menedzsment témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi.. A Miskolci Egyetem az IKT szektor és kiemelt húzóágazatok IKT szakember utánpótlás képzésének minőségi és mennyiségi fejlesztését tűzte ki stratégiai célként (SC1). Ezen stratégiai cél elérése érdekében a Miskolci Egyetem jelen kiemelt projektjavaslat keretében három Menedzsment tevékenységek és feladatok. projekt sikeréhez a menedzsment minden elvárható segítséget meg kíván adni. 3.1. A menedzsment szervezet bemutatása A projektmenedzsmentje a Miskolci Egyetem Irodaházában (E/7. épület) tevékenykedik. Az Inter-Team Projektcsoport (projektmenedzserrel, pénzügyi vezetővel és részben más tevékenységet i

Károly Balaton Miskolci Egyetem Absztrakt. Az elmúlt 20 évben a stratégiai menedzsment jelentős változásokon ment keresztül világszerte. Az új megközelítések a gazdasági, társadalmi, politikai és technológiai változásokra adott válaszokként értékelhetőek. A felgyorsult környezeti átalakulások időszakában. 1. Emberi erÅ forrás menedzsment - Miskolci Egyetem SZINTAY ISTVÁN egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi Ka-rán működő Vezetéstudományi Intézet igazgatója, valamint az Innováció Menedzs-ment Kooperációs Kutató Központ elnöke. Kutatási területei közé tartozik a változás-menedzsment, a stratégiai menedzsment és corporate governance, valamint a minő

Miskolci Egyetem őse a Selmecbányán, 1735-ben III. Károly által alapított bányászati-kohászati tanintézet (Bergschule), ahol a világon elsőként oktattak felsőfokú bányászati-kohászati ismereteket (Freibergben 1765-től, Berlinben 1770-től, Szentpéterváron 1773-tól). Mária Terézia 1762-ben akadémiai intézménnyé szervezte az iskolát (Bergakademie). 1846-tól. Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézet Marketingmenedzsment 5. 2.Stratégiai marketing -marketingstratégia -vállalati stratégia -versenystratégia -piaci stratégia 3.Stratégia-alkotási módszerek, iskolák 4.Parciális és integrált marketingstratégiai megközelítése

Miskolci Egyetem Marketing Intézet Marketingkommunikáció és Stratégia Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros Tel: 00 36 46 565197 Banerjee (1999) a stratégiai menedzsment folyamatot vizsgálta a környezeti marketing 2. ábrán látható hierarchikus, koncepcionális keretén belül. Az ábrán látható struktúrából a A Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központja az államilag elismert nyelvvizsga-rendszerben a következő vizsgarendszerek vizsgahelyeit működteti és vizsgáit rendezi meg: (gazdálkodási menedzsment, Stratégiai célkitűzése, hogy vizsgaközpontként megőrizze piacvezető pozícióját, valamint folyamatosan megújulva.

Miskolci Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar A könyv komoly elemzési és mérési eszköztárat vonultat fel, különösen a projektekkel, az innovációval, Habár a szakterület vitathatatlan kapcsolatban áll a stratégiai menedzsment, a projekt menedzsment, a tudásmenedzsment, az innováció menedzsment és a mérnöki. 2011-től Részidős egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet, Szervezeti Magatartás Tanszék 2009-2010 Kutatóközpont vezető, Stratégiai és Nemzetközi Menedzsment Kutató Központ, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intéze A Turizmus-menedzsment mesterszakra való jelentkezéskor 60 kredit ismerhető el. Ha a kreditelismerés során 60 kreditnél kevesebb, de legalább 30 kreditet szerzel, a hiányzó ismereteket (és ahhoz tartozó krediteket) - a sikeres felvételt követően - a mesterképzéssel párhuzamosan, az első 2 félév során szerezheted meg

Hallgatók számára letölthető anyago

 1. Szerzők. László Dankó Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék Absztrakt. Az értékesítési stratégia a termelő/szolgáltató vállalat marketing stratégiájának részeként ad választ arra, hogy a cég kinek és hogyan adja el termékeit, azokat milyen módon juttatja el a végső felhasználóhoz, vagy fogyasztóhoz
 2. A stratégiai menedzsment legújabb kihívása: a 4. ipari forradalom c. konferencia 6 A digitalizációs stratégiai célok megvalósításának szervezeti változással összefüggő kihívásai az egyedi IT fejlesztési projektek során Zavarkó Máté1 - Csedő Zoltán2 1PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
 3. 2005 - 2012 Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási központ igazgató 2007 - 2012 Miskolci Egyetem Szenátusának tagja 2010 - 2012 Miskolci Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Fontosabb tanulmányutak, kiküldetése

Új stratégiai irányok kellenek. A Miskolci Egyetem egy nagy hagyományú, sok-sok sikert elért, stabilan, universitas jelleggel működő, de versenyképességében sérülékeny intézmény véleménye szerint. - Nem a legismertebb, nem a legerősebb márka Stratégiai menedzsment, melynek célja a szervezet jövőképének kialakítása az. adott külső és belső adottságoknak megfelelően, figyelembe véve az érdekcsoportok. elvárásait is. Stratégiai szinten hosszabb időre terveznek, általában több éves. időtartamra határozzák meg az egész ágazatot érintő stratégiát A Vezetőképző Akadémia Projektmenedzsment, stratégiai menedzsment modulja keretében a Miskolci Egyetem oktatói adtak át értékes ismereteket a hallgatók számára. Dr. Molnár Viktor egyetemi docens projektmenedzsment témakörben tartott interaktív előadást. A részt vevők megtudhatták, hogy a sikeres projekt alapja a precíz tervezés, a funkció-cél struktúra.

„Szilárd alapot teremtettünk a jövő számára” | Budapesti

STRATÉGIAI MENEDZSMENT - Miskolci Egyetem - StuDoc

Mészáros Tamás: 25 év múlva, Avagy a stratégiai menedzsment fejlődése a miskolci egyetem gazdaságtudományi karának megalakulásától (1990) napjainkig, In: Szerk.:Veresné Somosi Mariann, Szerk.: Lipták Katalin Mérleg és Kihívások IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia = Balance and Challenges IX MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS . 1. A képzés általános célja: Egyetemi képzésben megszerzett diplomával rendelkező mérnök-közgazdászok képzése, akik végzettségük birtokában a továbbképzés egyetemi szintű követelményeit teljesítve, módszertani és széleskörű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Témaötletek. Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet. Marketing és Turizmus Intézet. Stratégiai menedzsment; Szervezetfejlesztés, szervezeti kompetencia- és képességépítés, teljesítménymenedzsment, információs rendszerek menedzsmentje, közmenedzsment.

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar léte, formája, minősége, a felhasználás hatásfoka és az energia ára stratégiai tényező. Ezért az ehhez értő szakemberek kikerülhetetlenek a jelen és a jövő működő gazdaságában. kiemelt fontosságú más területek (előtérben a logisztikai, menedzsment. A stratégia fogalma, értelmezése A 21. század stratégiai menedzsmentje Ön azt választotta, hogy az alábbi linkhez hibajelzést küld a lap.hu oldal szerkesztőjének. Kérjük, írja meg a szerkesztőnek a megjegyzés mezőbe, hogy miért találja a lenti linket hibásnak, illetve adja meg e-mail címét, hogy az észrevételére. (A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, III. kötet, Hallgatói Követelményrendszer) Menedzsment ismeretek (III. félév), 14 óra stratégiai szövetségek. ALKALMAZOTT. SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (III. félév), 16 óra Elektropneumatikus rendszerek elemei. Eletromágnessel működtetett útváltók. döntés előkészítő és menedzsment feladatokat ellátó stratégiai testülete az Intézményi SH Fórum (továbbiakban ISHF). Elnöke az Egyetem rektora. Tagjai: a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, az intézményi SH koordinátor (ISHK), a Kari SH Koordinátorok (KSHK), a Bolyai Kollégium igazgatója. A Fórum feladata a progra

Stratégiai célok és indikátorok Fejlesztési programok Minőségügy (távolléti) vizsgáztatásra készül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2020. 12. 01. NKE Hírek a Ludovika TV-n. NKE Hírek a Ludovika TV-n. December 11-i adásunk honlapunkon is! 2020. 12. 11.. A Miskolci Egyetem hallgatói kiemelkedő tudományos munkáit összefoglaló, uniós támogatással megjelent a Diáktudomány címmmel indult sorozat második kötete, melynek bemutatóját szerdán tartották az egyetemen.Az ezt megelőző sajtótájékoztatón Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes hangsúlyozta: a kötetben szereplő munkák változatosak és. MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. MISKOLC-EGYETEMVÁROS, H-3515 . Tel.:(36) (46) 565-111/10-05 AKKREDITÁLT PH.D PROGRAMJA. Telefax: (36) (46) 364-059. Universit(t Miskolc. University of Miskolc Universidad de Miskolc. Université de Miskol Miskolci Egyetem. Hide navigation. neptun; webmail; telefonkönyv; videók; képek; telefonköny

A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése EFOP-3.6.1-16-2016-00011 Tóthné Kiss Anett Stratégiai menedzsment Projekt-menedzsment Operatív menedzsment A döntések időhorizontja Hatása a szervezet egészére A működés meghatároz

Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszé Egyetem menedzser képzésébe csatlakozott, itt kezdte meg a több évtizeden át tartó kutatómunkáját a stratégiai menedzsment területén. Olyan sikeres multinacionális vállalkozásoknak volt konzultánsa, mint a Philips, a General Electric és az IBM. Igor Ansoff 3 kutatási területen vált világszerte ismertté Miskolci Egyetem Számítóközpont Az Európai Unió felsőoktatási programjának a célja a hatékonyabb rendszerszintű stratégiai kormányzás és intézményi szintű menedzsment fejlesztése. Ezt a célt kívánja segíteni az adattár alapú Vezetői Információs Rendszer, amely a felsőoktatási intézmények hosszú távú. Miskolci Egyetem, Tudományos Diákköri tanács. informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban című projekt támogatta. gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója a Nők munka-erőpiaci helyzetképe - Nő vagy - légy meghatározó! című dolgozatával. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 50 ÚJ STRATÉGIAI KIHÍVÁSOK - A HAZAI CÉGEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Gy. Fülöp 20, I. Gáll Pelcz 21 egyetemi tanár, egyetemi docens ME-GTK Gazdálkodástani Intézet, ME-GTK Gazdálkodástani Intézet Abstrac

Gazdálkodási és menedzsment szak - Gazdaságtudományi ka

 1. t a projekt koordinálása a MIDMAR feladata lesz. További stratégiai kérdésként merült fel a turisztikai célú arculatépítés kérdésköre, amelyben kiemelt szerep juthat a miskolci helyi.
 2. t jogi elméletek és rendszerek közötti összefüggéseket vizsgál azzal a céllal, hogy egyfelől a vállalati folyamatokat műszaki szempontokból optimalizálja, másfelől a lehető leggazdaságosabb módon növelje a termelést.Fókuszában gyakran komplex rendszerek állnak, melyek magukba.
 3. Az elmúlt 15-20 évben a stratégiai menedzsment jelentős változásokon ment keresztül világszerte. Az új megközelítések a gazdasági, társadalmi, politikai és technológiai változásokra adott válaszokként értékelhetőek. Dr. Balaton Károly DSc, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, (szvbk@uni-miskolc.hu) A cikk beérkezett.
 4. Miskolci Egyetem Tudás- és Képzőközpont • 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4 épület, 141. iroda. ME felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0029-06, OM intézményi azonosító: FI 87515, ME felnőttképzési akkreditációs száma: ALF-011, Felnőttképzési tevékenység engedély száma: E-000085/201
 5. Stratégiai tervezés a nonprofit szervezetek gyakorlatában Szintay István, PhD, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, José Luis egyetemi tanár, Leóni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Üzleti menedzsment és Gazdasági Intézet (León). Velencei Jolán, PhD, egyetemi docens, Óbudai Egyetem, Keleti.
 6. MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki menedzser alapszak képzési programja A képzési program a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendeletben meghatározott KKK-nak megfeleltetve készült. 201

Dr. Deák Csaba honlapja - Miskolci Egyetem

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki menedzser alapszak képzési programja A képzési program a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendeletben meghatározott KKK‐nak megfeleltetve készült. 202 Agárdi Irma: KERESKEDELMI MARKETING ÉS MENEDZSMENT › 5. fejezet. Kiskereskedelmi stratégia › 5.6. A kiskereskedelmi vállalat stratégiájának tervezése › 5.6.3. Stratégiai lehetőségek azonosítása és értékelés Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: Központi telefonszám +36 52 512 900 / 62160: E-mail: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Épület, emelet, szobaszám: Főépület (Egyetem téri Campus), 2. emelet, 219 (rektori szoba) Weboldal Tudóstér profi A számítógép alapelvének megalkotása óta eltelt néhány évtizedben nem merült fel a műszaki technológiák fejlődését forradalmasító, azt más fejlődési nívóra emelő újdonság. Mintha a nagy felfedezések kora véget ért volna. Talán ezért is került előtérbe a meglévő szellemi kincsek minőségi fejlesztése, a gyártástechnológia tökéletesítése, az.

MSC szak - gkiweb.uni-miskolc.h

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Az ÉSZAKERD İ Zrt. stratégiája Kurucz Gábor 2011. 2 A stratégiai menedzsment állandó, folyamatos tevékenység, amelynek szigorúan véve nem definiálható az eleje vagy a vége, hiszen visszacsatolásokat tartalmazó. Tóth zoltán, tanársegéd (Miskolci Egyetem Gazdaságtudo-mányi Kar, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet): Az elektromos autózás térhódítása Magyarországon Jenei Tünde, mestertanár (Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék): Kockázatfinanszírozás, Stratégiai tervezés, Stratégiai menedzsment, International Strategic Management, Nemzetközi menedzsment, Az Európai Felsőoktatási Térség, Felsőoktatás-politika egyes kérdései, Stratégiai döntések. Előző munkahelyek. DÉDÁSZ 1962-1974, osztályvezető. A PTE KTK jogelődjeinek oktatója 1974 óta. Egyetemi adjunktus (1974-1979) egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem bereczk.adam@uni-miskolc.hu Abstract: Jelen tanulmányban arra vállalkozunk, hogy gazdagítsuk, részben új megközelítésbe helyezzük a jelenkori stratégiai menedzsment elméletek legfőbb tényezőire vonatkozó megfontolásokat, a stratégiai orientáció alapú modellek szélesebb körű é Szintay István egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi Karán működő Vezetéstudományi Intézet igazgatója, valamint az Innováció Menedzsment Kooperációs Kutató Központ elnöke. Kutatási területei közé tartozik a változásmenedzsment, a stratégiai

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA

Stratégiai Menedzsment Kutatóműhely - Pannon Egyetem - GT

Stratégiai menedzsment lap - Megbízható válaszok

 1. Kedvezményezett: Miskolci Egyetem Megítélt támogatás: 2 033 092 007,-Ft Elfogadott projekt összköltség: 2 140 096 850,-Ft Támogatás mértéke: 95% Időtartam: 24 hónap (2011.03.01 - 2013.05.29) Projekt menedzsment. Projekt szakmai vezetője: Dr. Gácsi Zoltán Projektmenedzser: Dr. Szemmelveisz Tamás Projekt pénzügyi vezetője.
 2. Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, Mi skolc www.emorka.hu Modul: Innovációs menedzsment A végfelhasználók A helyzet stratégiai jelent ségét jól mutatja, hogy Teng Hsziao-ping, már 1986-ban felis
 3. den csapat kiemelkedő teljesítményt nyújtott, végül a MOL menedzsereiből álló szakmai zsűri szerint a Miskolci Egyetem Petronauts triója bizonyult a legjobbnak. A Markovchain nevű másik magyar csapat a negyedik helyen végzett. Nagyszerű lehetőség volt itt lenni a Freshhh versenyén
 4. Az Állatorvostudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Soproni Egyetem és a Széchenyi István Egyetem alapítói és fenntartói jogai vagyonkezelő alapítványokhoz kerülnek 2020. augusztus 1-jétől. Az új finanszírozási formában az intézmények rugalmasabban, gyorsabban reagálhatnak a gazdasági igényekre
 5. Miskolci Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszék Stratégiai tervezés a vállalati gyakorlatban 17 Mohai György 3. A vállalati tervezéstől a stratégiai menedzsmentig 19 3.1. A stratégia-alkotás módjai 19 3.2. A stratégia menedzsment rendszerszemléletű megközelítése 19 Csath Magdolna 4. Stratégiai tervezés és stratégiai.
 6. ent technological revolution

A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi, Bölcsészettudományi és Gazdaságtudományi Kara, az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban c. ÚTMUTATÓ A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TDK ellátási lánc menedzsment 19. Tőke- és pénzpiacok 20. Turizmus, vendéglátás 21. Vállalatgazdaságtan 22. Vállalatfinanszírozás 23. Vezetés, szervezés 24. Stratégiai és változás menedzsment, tudásmenedzsment 25. Világgazdaság, globalizáció, nemzetközi. A stratégiai menedzsment alapproblémája a változó környezethez való sikeres és hosszú távú alkalmazkodás a vállalat vagy vállalkozás rendelkezésére álló erőforrások segítségével. négy angol egyetem tananyagából összeállított gyakorlati ismeretekre épülő oktatásban vehetsz részt. Miskolci önköltséges. Stratégiai menedzsment, Jogi ismere-tek SZAKDOLGOZAT: 25 KREDIT A képzés levelező rendszerben törté-nik. Az oktatási idő 4 félév, összesen 360 kontaktórában. A tantermi órák Jelentkezési lap igényelhető a Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézetének ad Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet mint stratégiai céloknak az elérésére. Menedzsment információs rendszer Marketing komponensek SPC Cellavezérlés, CAE-vezérlés gyártó-Rugalmas rendszer Ellenőrzés és DN

Újszerű megközelítések a vállalatok stratégiai vezetésében

 1. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara tásra. Miskolci Elérhetőségünk Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Stratégiai menedzsment, Jogi ismere-tek SZAKDOLGOZAT: 25 KREDIT A képzés levelező rendszerben törté-nik. Az oktatási idő 4 félév, összese
 2. Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, 4024 Debrecen, Kassai út 26. Fontosabb tárgyak: kutatásmódszertan, összehasonlító gazdaságtan; 2006-2008 okleveles közgazdász tanár Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, 1093 Budapest, Fővám tér 8
 3. t a hazai társ-intézményekben szerzett oktatási tapasztalatokat is. A stratégiai menedzsment tehát legjobban úgy tanulmányozható, ha megis-merjük a folyamat egyes lépcsőfokait, azok lényegi üzenetét, a hangsúlyt

1-emberi-eraforras-menedzsment-miskolci-egyetem

 1. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának. Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi. Természettudományos alapismeretek tárgyainak annotációi: a stratégiai tervezés és menedzsment elméleti és módszertani alapjainak megismertetése, esettanulmányok révén a gyakorlati problémák.
 2. Miskolci Egyetem Marketing Intézet turisztikai desztináció- menedzsment rendszer gyakorlati kialakításának mikéntjét lássák, hogy milyen stratégiai célok mentén kíván a kormány a jövőben tevékenykedni, szükség van egy világos, a fő prioritásokat és célokat, illetve az ezek eléréséhez szükséges.
 3. t stratégiai menedzsment eszközök értékelését kvantitatív és kvalitatív módszerek együttes alkalmazásával végeztük el
 4. Bevezetés BEVEZETÉS Az Értékesítés-menedzsment címő jegyzet a Miskolci Egyetemen a Marketing MA szakos közgazdász képzésben oktatott hasonló nevő és tartalmú tárgy tananyagát tartalmazza. Az elıször 2000-ben kiadott Értékesítés jegyzet átdolgozásával és elektronikus (CD-ROM, internet) kiadásával az a célunk, hogy a tanszékünk által oktatot
 5. Dinya László (1999): Stratégiai feladatok a közszolgáltatási menedzsment területén (Felzárkózás, értékrend változás a vállalati és intézményi gyakorlatban nemzetközi konferencia kiadványa, Miskolci Egyetem, 1999. máj. 12-14., 364-375. p.
 6. Miskolci Egyetem ; Árvay József Gyakorló Általános Iskola (2008-01-01 - 2011-08-31) § Gyakorló iskola kisegítők (2010-01-01 - 2013-06-30) § Gyakorló iskola konyha (2010-01-01 - 2013-06-30)
Egyetemünk delegációja a Nagyváradi Egyetemen tett

A stratégiai menedzsment elmúlt öt évtizedes fejlődéstörténete számtalan kutatási irányzatot, paradigmát és megközelítést produkált. Tekintettel a megközelítésmódok és interpretációk sokaságára jelen cikk célja, hogy ismertesse, hogyan támogathatja a Budapesti Corvinus Egyetem Stratégia és Projektve.. Miskolci Egyetem Prof. Dr. Szegedi Zoltán - egyetemi tanár, Széchényi István Egyetem ellátási lánc, ellátásilánc-menedzsment, partnerkapcsolatok, együtt-működés Abstract sal szoros stratégiai kapcsolatrendszereket, hálózatokat alakítanak ki. (Wheelen et al., 2018) Napjainkban a vállalatok fejlődése. fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein erre a későbbiekben figyeljen a menedzsment. Dr. Szemmelveisz Tamás projektmenedzser. tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Scopus előfizetése megtörtént, így elérhető (ezt a projekt finanszírozza). Megköszönt Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet [Miskolci Egyetem], Miskolc. 470 ember kedveli. A Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet hivatalos oldala. Official page of the Institute of World ang.. Miskolci Egyetem Marketing Intézet). A szakcsoport vezetője: Kovács István • Milyen stratégiai megfontolások szükségesek egy szervezet sikeres Stratégiai menedzsment, Szervezeti viselkedés, Technológiamenedzsment, Üzleti környezet, Vállalatgazdaságtan II.,.

Miskolci Egyetem - Wikipédi

Menedzsment rendszerek. A tudományos eredmények jobb hasznosításának érdekében fontos, hogy a BME naprakész legyen a A stratégiai terv a BME széles és gazdag spektrumát tükrözi. A stratégiai tervben szereplő irányok Miskolci Egyetem ME Nyugat-magyarországi Egyetem NYM Stratégiai tervezés, Stratégiai menedzsment, International Strategic Management, Nemzetközi menedzsment, Az Európai Fels?oktatási Térség, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar nemzetközi jubileumi konferencia kiadványa, 2009. május 19-20., Miskolc, pp. 18-29. 12.Barakonyi Károly (2009): Kindler József méltatása. In: Az. A Terület- és településfejlesztési szak szervesen illeszkedik a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának háromlépcsős (alapképzés, szakirányú továbbképzés, tudományos /Ph.D./ képzés) oktatási rendszeréhez.. A képzésben résztvevők az ismereteket 4 tantárgycsoport keretében sajátítják el: *Európai tanulmányok (Európai integráció, Európai jogharmonizáció.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar ünnepségét jelenlétével megtisztelte Fehérvölgyi Beáta, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja és Kovács Zoltán, a kar tanszékvezető egyetemi tanára, Veresné Somosi Mariann, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja, valamint Szántó Richárd, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar oktatási. Miskolci Egyetem Marketing Intézet. Hiányt pótol az Eladásmenedzsment mint szakkönyv: a személyes eladási folyamat irányítási rendszerét foglalja össze, ezen belül elsősorban a gazdaságban és az oktatásban meglevő igényekre épít. stratégiai szereppel bír. A könyv átfogó ismeretet ad erről a területről. A. A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Magyarország első számú üzleti képzést nyújtó intézménye. Három budapesti karon több mint 17.000 hallgatót képzünk vezető gazdasági szakemberré

IOK Nyelvvizsgá

Op-art projekt - együttműködés a Janus Pannonius Múzeum és a Budapesti Metropolitan Egyetem között. A pécsi Janus Pannonius Múzeum és a METU Kézműves tárgykultúra alapszak közös projektbe kezdett idén tavasszal. 2020 Köszöntő. A Projekt keretében kiemelt feladat a Miskolci Egyetem nemzetközi kapcsolatainak elmélyítése érdekében a nemzetközi kutatási programokban való együttműködés. Ezen cél megvalósulása esetében bővül azon nemzetközileg elismert egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások száma, melyekkel stratégiai megállapodások jönnek létre, hosszú távú K+F+I.

Video: Turizmus-menedzsment Budapesti Metropolitan Egyetem

A termelővállalati értékesítés stratégiai dimenziói

Mi vár a Miskolci Egyetemre? Válaszolnak a rektorjelöltek

 • Carter ügynök 1. évad 1.rész videa.
 • 4K TV PS4 Pro.
 • Tálca színének megváltoztatása windows 7.
 • Jeep cherokee 2018 teszt.
 • Horogkereszt emoji.
 • Ford kuga teszt.
 • Magyar cionisták.
 • Tenerife időjárás előrejelzés december.
 • Fal melletti járda.
 • Nhl 2019 szezon.
 • Velemér étterem.
 • Vadex vadászati árjegyzék 2020.
 • Sertés marha darált hús recept.
 • Klitschko testvérek.
 • Szám sablonok letöltése.
 • Ginkgo biloba kapszula.
 • Leglátogatottabb weboldalak 2019.
 • Mömax váza.
 • Agroszász kft állás.
 • Lyserg diethel.
 • Balaton felvidéki borok.
 • Csokis oreo torta.
 • Super Saiyan levels.
 • With houston.
 • Outer planets.
 • Tintapárna gyerekeknek.
 • Star wars kenyérpirító.
 • Jókai u színház.
 • With houston.
 • Gotham season 5 episode 1.
 • A gyermekjóga jótékony hatásai.
 • Székesfehérvár fesztivál.
 • Tökéletes tejhab.
 • Attack on Titan season 4 release date.
 • Rózsák harca YouTube.
 • Coco Chanel 2008.
 • Roma nemzetiségi pályázatok 2020.
 • Első gőzgép feltalálója.
 • Woodfill glett.
 • Finn tömegkályha.
 • Cuki muffin rajz.